Tóm Tắt, Review sách Lập kế hoạch công việc – Chu trình PDCA – Trần Thu Hằng – Galabook

Cuốn sách Chu trình PDCA giới thiệu phương pháp viết báo cáo ngày PDCA – chiến lược giúp nâng cao hiệu quả công việc và tăng trưởng doanh thu một cách thần kỳ, chí ít là gấp đôi so với doanh thu hiện tại.

Việc chuẩn bị bài và ôn bài tương đương vào chu trình PDCA trong doanh nghiệp. Có một cách giúp thực hiện quy trình PDCA dễ dàng hơn, đó chính là giải pháp báo cáo PDCA theo ngày được Nakazuka giới thiệu trong cuốn sách này.

Nội dung sách Lập kế hoạch công việc – Chu trình PDCA – Trần Thu Hằng – Galabook

Video tóm tắt sách Lập kế hoạch công việc – Chu trình PDCA

PDCA – PLAN Kế hoạch sẽ làm gì?

Có những lúc bạn chỉ muốn làm một việc duy nhất, nhưng đôi khi bạn lại muốn làm nhiều việc một lúc. Trước hết, hãy lập danh sách những việc muốn làm. sau đó, với từng việc muốn làm một hãy phân tích bản chất và chi tiết hóa nó.

PDCA – DO thực hiện

Điều thiết yếu trong thực hiện là chuẩn bị trước. Mấu chốt là tiêu chuẩn hóa nó.

PDCA – CHECK kiểm tra

Việc đánh giá xem xét kết quả của hành động như thế nào, có nhận ra điều gì hay không sẽ kết nối trực tiếp với sự trưởng thành của bản thân và sự tiến triển của hoạt động kinh doanh.

PDCA – ACTION Cải tiến

Điều cần làm trong phần hành động là đối với việc làm tốt thì quy chuẩn hóa và duy trì, đối với việc làm không tốt thì cân nhắc xem có cải thiện rồi tiếp tục không hay dừng lại.

Phần trên Galabook đã giới thiệu đến bạn phần tóm tắt của cuốn sách Lập kế hoạch công việc – Chu trình PDCA. Để hiểu sâu hơn, chi tiết hơn và nhận được nhiều giá trị từ cuốn sách bạn hãy mua sách giấy tại website: Galabook.vn về đọc để thấu hiểu được nhiều hơn nhé.

Cảm ơn bạn!

Trần Thu Hằng

Trả lời