Tag Archives: Sách Nhà lãnh đạo không chức danh

Tóm Tắt, Review sách Nhà lãnh đạo không chức danh – Robin Sharma – Trần Thu Hằng – Galabook

Nhà Lãnh đao không chức danh

Có hàng ngàn cuốn sách về kỹ năng lãnh đạo, nhưng chỉ có một cuốn bạn thực sự cần phải đọc. Đó chính là cuốn sách Nhà lãnh đạo không chức danh – Matthew May