Tag Archives: Sách Làm chủ suy nghĩ của bản thân

Tóm Tắt, Review sách Làm chủ suy nghĩ của bản thân – Napoleon Hill

Làm chủ suy nghĩ của bản thân

Trong “Làm chủ suy nghĩ của bản thân” bạn nhận được một khóa học từ bậc thầy trong việc suy nghĩ đấn tới thành công, một người tiên phong và cũng là tác giả của cuốn sách “Think and grow rich” Napoleon Hill. Trong 3 chương sách đầy hấp dẫn, Hill chứng minh cách tổ […]