Tag Archives: Sách 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc

Tóm Tắt, Review sách 7 Chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc – Jim Rohn – Trần Thu Hằng – Galabook

7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc

Bạn không cần phải lựa chọn giữa thịnh vượng và hạnh phúc – cả hai đều xuất phát từ một dòng chảy vô cùng phong phú. Với cuốn sách này, bạn sẽ khám phá ra bảy chiến lược đặc biệt mà bạn cần để thành công.