Tag Archives: Làm giàu

Tiền ít và làm giàu – Câu chuyện về kinh doanh của người Do Thái

Có hai người trẻ tuổi cùng đi làm việc, trong đó một người là người Anh, người kia là người Do Thái. Họ đều mong muốn thành công, tìm được cơ hội phát triển. Một hôm, đang đi trên đường thì họ nhìn thấy một đồng xu nằm trên mặt đất, chàng trai người Anh […]