Tag Archives: Chiến lược đại dương xanh

Tóm Tắt, Review sách Chiến lược đại dương xanh – W.Chan Kim và Mauborgne – Trần Thu Hằng – Galabook

Đừng cạnh tranh đối đầu mà hãy vô hiệu hóa ảnh hưởng của các đối thủ Trong một thời gian dài, các công ty đã tham gia vào những cuộc cạnh tranh đối đầu trực diện nhằm đạt được sự tăng trưởng không ngừng về lợi nhuận. Họ ra sức tìm kiếm những lợi thế […]