Tag Archives: Bán hàng kinh doanh

Những lời khuyên viết tiêu đề và viết quảng cáo

Đối với các ý tưởng nội dung quảng cáo, hãy tìm kiếm kiến thức trong 10 lĩnh vực này: Khách hàng Sự kiện hiện tại Triển vọng Xu hướng kinh tế Cạnh tranh Sản phẩm của riêng bạn Doanh nghiệp tương đương ở nơi khác Cộng đồng của bạn Nghành nghề của bạn Quảng cáo […]

Những chiến thuật bán hàng bậc cao của Zig Ziglar -Trần Thu Hằng – Galabook

Những nguyễn tắc thành công của Zig Ziglar rất đơn giản và dễ áp dụng nhưng mang lại hiệu quả rất lớn. Nếu sử dụng bí quyết bán hàng đã được Zig kiểm chứng qua thực tế, bạn có thể đối diện với khách hàng tiềm năng bằng sự tự tin và lòng nhiệt tình […]

Khi gặp phản đối – Làm thế nào để hoàn tất thương vụ bán hàng – Zig Ziglar – Trần Thu Hằng – Galabook

Gặp phản đối - làm thế nào để hoàn tất thương vụ

Có bao nhiêu dạng khách hàng khác nhau thì cũng có bấy nhiêu kiểu phản đối, cho nên bạn sẽ có nhiều cách tiếp cận những lời phản đối và giải quyết chúng theo rất nhiều cách khác nhau.