Review sách Không diệt, không sinh đừng sợ hãi – Thích Nhất Hạnh

Thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà to lớn nhất mà bạn có thể trao tặng họ. Thấu hiểu là tên gọi khác của yêu thương. Nếu bạn không thể nào thấu hiểu thì bạn chẳng thể yêu thương.

Giới thiệu về cuốn sách Không diệt, không sinh đừng sợ hãi – Thích Nhất Hạnh.

Điều đầu tiên làm tôi ấn tượng với cuốn sách đó là vừa tay, dễ cầm khi mở ra thì văn phong dễ đọc và ngắn gọn dễ chinh phục.

Tổng quan cuốn sách gồm 9 chương với 213 trang sách.

Chương 1. Ta từ đâu tới, Ta đi về đâu.

Nhìn cho sâu, chúng ta sẽ thấy được rằng không có gì sinh ra, không có gì chết đi, không có gì tới, cũng không có gì đi, không có cũng không không, không giống cũng không khác.

Nếu ta không học phép tu tập này thì thật phí phạm quá sức. Chúng ta có thể thực tập theo nhiều phương pháp để bớt khổ, nhưng trí tuệ lớn nhất là sự giác ngộ về không sinh không diệt. KHi chúng ta giác ngộ được chuyện này thì ta không còn sợ hãi nữa. Chúng ta có thể vui hưởng được gia tài khổng lồ mà tổ tiên ta truyền lại cho. Ta nên thu xếp để có được thì giờ thực tập giáo pháp huyền diệu này mỗi ngày.

Đối với đa số chúng ta đau khổ nhiều nhất là vì ý niệm đến – đi. Chúng ta nghĩ rằng người thương của ta đã đến từ một nơi nào đó và nay sẽ đi tới một nơi nào đó. Nhưng bản chất của thực tại là không đến cũng không đi. Chúng ta không từ đâu tới mà cũng không đi về đâu cả. Khi nhận duyên đầy đủ thì sẽ biểu hiện, khi nhân duyên hết thì chúng ta ẩn tàng. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không hiện hữu. Giống như khi làn sóng phát thanh không phát ra âm thanh, thì chúng chỉ không biểu hiện mà thôi.

Chương 2. Cái sợ đích thực

Trả lời