Những chiến thuật bán hàng bậc cao của Zig Ziglar -Trần Thu Hằng – Galabook

Những nguyễn tắc thành công của Zig Ziglar rất đơn giản và dễ áp dụng nhưng mang lại hiệu quả rất lớn. Nếu sử dụng bí quyết bán hàng đã được Zig kiểm chứng qua thực tế, bạn có thể đối diện với khách hàng tiềm năng bằng sự tự tin và lòng nhiệt tình lớn đến mức chính bạn cũng ngạc nhiên.

Về tác giả Zig Ziglar

Zig Ziglar là một trong những chuyên gia bán hàng, diễn giả, đồng thời là một trong những tác giả nổi tiếng nhất nước Mỹ chuyên viết về nghệ thuật bán hàng và sống đẹp. Xuất thân từ một gia đình nghèo có 12 người con, cha ông mất sớn khi ông mới lên 6 tuổi, ngày nay ông có tên trong danh sách những người bán hàng giỏi nhất nước Mỹ và là một trong những diễn giả hàng đầu hoa kỳ.

Nhưng cuốn sách nổi tiếng của Zig Ziglar gồm: Nghệ thuật bán hàng bậc cao, Hẹn bạn trên đỉnh thành công, Vươn đến sự hoàn thiện.

Những chiến thuật bán hàng bậc cao của Zig Ziglar

Video Những chiến thuật bán hàng bậc cao của Zig Ziglar

Chiến thuật Thay đổi ngữ điệu

Chiến thuật Trở ngại về giá

Chiến thuật giải tỏa tâm lý sợ bị mua hớ của khách hàng

Chiến thuật sử dụng yếu tố giá phí

Chiến thuật khen ngợi

Chiến thuật đề cao thương vụ trước đó

Chiến thuật dự phòng

Chiến thuật đơn đặt hàng phụ

Chiến thuật 1902

Chiến thuật chó con

Chiến thuật 20/20

Chiến thuật biểu đồ

Chiến thuật quý ông hà tiện

Chiến thuật 29 ngày

Bạn thân mếm, Bài viết được trích trong cuốn sách ” Nghệ thuật bán hàng bậc cao’ – Zig Ziglar. Bạn có thể mua sách giấy ở đây để nhận được thêm nhiều hơn nữa giá trị mà cuốn sách mang lại

Cảm ơn bạn!

Trần Thu Hằng

Trả lời