Category Archives: Câu chuyện thành công

Tiền ít và làm giàu – Câu chuyện về kinh doanh của người Do Thái

Có hai người trẻ tuổi cùng đi làm việc, trong đó một người là người Anh, người kia là người Do Thái. Họ đều mong muốn thành công, tìm được cơ hội phát triển. Một hôm, đang đi trên đường thì họ nhìn thấy một đồng xu nằm trên mặt đất, chàng trai người Anh […]

Sức mạnh của nhận thức – Câu chuyện của Barnes khi làm việc với Edison

Mỗi người đều suy nghĩ theo cách riêng của mình Edwin C.Barnes đã khám phá ra sự đúng đắn về cách con người tư duy để thành công. Khám phá của anh không đến cùng một lúc, mà đến rất từ từ, bắt đầu với mong muốn cháy bỏng trở thành cộng sự kinh doanh […]