20 câu hỏi cần nhắc về trang web của bạn

20 câu hỏi cần nhắc về trang web của bạn

Bạn nên cân nhắc những câu hỏi sau về trang web của mình

#1. Mục tiêu trước mắt, mục tiêu ngắn hạn của trang web của bạn là gì? Hãy nêu thật cụ thể

#2. Bạn muốn khách truy cập thực hiện hành động gì? Hãy nêu thật cụ thể.

#3. Mục tiêu của bạn trong dài hạn là gì? Hãy nêu thật cụ thể

#4. Bạn muốn ai truy cập trang web?

#5. Những giải pháp hoặc lợi ích nào bạn có thể cung cấp cho những khách truy cập này?

#6. Trang web của bạn nên cung cấp dữ liệu gì để đạt được mục tiêu quan trọng nhất?

#7. Bạn có thể cung cấp thông tin gì để khuyến khích họ hành động ngay lập tức

#8. Bạn thường được hỏi câu hỏi nào nhiều nhất trên điện thoại?

#9. Những câu hỏi và những lời bình luận nào bạn nghe thấy thường xuyên nhất tại các buổi hội chợ thương mại?

#10. Trang web của bạn nên cung cấp dữ liệu gì để đạt được mục tiêu dài hạn?

#11. Đối tượng mục tiêu của bạn tới đâu để có được thông tin

#12. Bạn muốn tần suất khách truy cập thường xuyên quay lại trang web của mình như thế nào?

#13. Điều gì có thể là lý do bạn không bán được nhiều như bạn muốn?

#14. Ai là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất của bạn

#15. Đối thủ của bạn có trang web không

#16. Một vài cách bạn có thể phân biệt chính mình với đối thủ cạnh tranh

#17. Giá quan trọng như thế nào đối với đối tượng mục tiêu của bạn

#18. Khách hàng của bạn là những ai

#19. Khách hàng của bạn cần thông tin gì để thực hiện hành động mà bạn mong muốn?

#20. Bạn đang làm gì để đảm bảo khách hàng của bạn truy cập – và truy cập lần nữa – vào trang web của bạn?

Trang web của bạn có thể sẽ là một trong những công cụ tiếp thị quan trọng nhất. Hãy chắc chắn rằng trang web thân thiện với người dùng và giúp đạt được những gì bạn muốn bằng cách tự hỏi bản thân những câu hỏi sau đây.

Trang web của bạn liệu có:

 • Tải nhanh
 • Liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bạn
 • Mô tả các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp
 • Cung cấp thông tin có lợi cho khách hàng
 • Mô tả lợi thế cạnh tranh độc đáo của bạn
 • Mời khách hàng tham gia
 • Tạo cảm giác chuyên nghiệp
 • Thiết lập uy tín
 • Bao gồm thông tin liên lạc trên mỗi trang
 • Nêu thời hạn và điều khoản bảo hành của bạn
 • Cung cấp một trải nghiệm truy cập thí vị

Phần trên Galabook viết dựa trên cuốn sách Marketing Du Kích – Jay Levinson – Jeannie Levinson. Để hiểu sâu hơn, chi tiết hơn và nhận được nhiều giá trị từ cuốn sách bạn hãy mua sách giấy về đọc để thấu hiểu được nhiều hơn nhé.

Cảm ơn bạn!

Trần Thu Hằng

Trả lời